Primarni cilj školovanja u Institutu za Ajurvedu, Ayur Ashram, pod vodstvom Vaidye, Smaja Safić Gupte je upoznavanje sa tradicionalnim ajurvedskim sistemom kao jedan od najstarijih a i prirodnih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Nakon završetka studija možete ponuditi ovo tradicionalno znanje i vještinu u svom okruženju. Veliki značaj učenja je da vam pomogne da ponudite ljudima osmišljen i izvodljiv terapeutski proces prepoznat u čitavom svetu kao način postizanja dobrog psihofizičkog-mentalnog stanja. Da bi ste uistinu osjetili i iskusili Ajurvedu, vi kao studenti biste sami trebali započeti to putovanje svojim praktičnim iskustvom, u potpunosti unutar samog sebe, tamo gdje se promjene događaju, od onog koji ignorira do onoga koji započinje potragu. Takođe je važno spomenuti da student dobije svojevrsnu nagradu kroz podizanje svjesnosti o svom vlastitom kreativnom rastu/radu kroz koji ona ili on postiže unutrašnju satisfakciju. Kroz zakonske regulacije unutar Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Ajurveda je prepoznata kao tradicionalni sustav, te je harmonizirala pravne dokumente sa dokumentima iz kojih ajurvedsko znanje dolazi pod indijskim ministarstvom tradicionalne medicine (AYUSH) – Inauguration of Ayur Ashram (Konzorcij Indija, 28.8. 2014).

ayur-ashram-dr-gupta-01

Edukaciju unutar Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram je namijenjen svima koji su uključeni u neku vrstu terapeutskog rada, i koji bi voljeli postati bliskiji tradicionalnom ajurvedskom pristupu u svom radu: praktikanti ručne manualne terapije, fizioterapeuti, kiropraktičari, akupunkturisti, instruktori joge, nutricionisti, medicinsko osoblje i tehničari, liječnici, psiholozi ali i druge osobe koje bi željele da uz stručno vodstvo Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram / Dr. Gupta (ili neki drugi stručnjak iz Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram) krenu na put edukacije, razvoja i pomoći drugim ljudima u svom okruženju. Ajurvedski kadar je jako tražen u medicinskim institucijama i praksama, bolnicama, spa i wellness centrima (turizam), salonima ljepote i holističkim centrima (usluge tijela i duše), psihološkom i prehrambenom savjetovanju (životni stil, prehrana). Cilj edukacije i treninga je određen od strane studenta i davatelja edukacije (mentora) tokom prvog intervjua putem interneta u kojem se slože oko vrste misija na kojima bi trebali raditi nakon stjecanja diplome i certifikata.

ayur-ashram-dr-gupta-02

Dobrodošli u edukaciju na daljinu (individualizirani programi i pristupi učenju), što znači da klijent prima pisane materijale na osobni email zaveden prilikom stvaranja osobnog računa (sa šifrom i PIN brojem). Taj osobni račun (PA) se otvara u svrhu učenja teorije vezane za web i materijale na internetu. Prije otvaranja osobnog računa za početno educiranje je potrebno priložiti životopis (CV – Curriculum Vitae, u engleskom jeziku) na email adresu info@ayur-ashram.in sa skeniranom osobnom fotografijom veličine 3.5 cm x 4.5 cm zbog otvaranja Portfolio studenta. Student dobije pomoć svog mentora koji je izabran/baziran na životopisu, CV koji je student predao, čime se cilj edukacije postavlja između mentora i studenta za specifično učenje/znanje koje je odabrao student proučavati. Kroz praktični rad, studenta se vodi prema prihvaćanju i razvijanju osjeta za ljude, što je osnovna terapeutskog rada. Dok koristite naš edukacijski web-site i tokom naše interakcije, tim Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram će skupljati podatke o Vama, uključujući vaše osobne podatke za identifikaciju kao što su: ime, prezime, adresa, broj telefona, email, ime Skype profila, Facebook profila itd., kasnije i broj bankovnog računa u svrhu plaćanja programa. Osobni podaci poput upisnog portfolio ili broja certifikata ili diplome će se također smatrati vašim osobnim podacima. Štititi ćemo Vaše osobne podatke u skladu sa svim odredbama i propisima koji se odnose na čuvanje osobnih podataka. Uvijek možete zatražiti da se vaši osobni podaci izbrišu nakon što ste nam ih dostavili. Možemo dijelite vaše osobne podatke sa trećim strankama u svrhu poboljšanja vaše edukacije, na primjer kad vaš mentor procijeni da je potrebno zbog vaše edukacije – drugi nadopunjavajući mentor ili drugih upita u naše poslovanje (poput računovodstva). Doduše, na internetu nije moguće jamčiti 100% sigurnost, pa vam ne možemo ponuditi ili jamčiti totalnu sigurnost vaših osobnih informacija koje predate prilikom otvaranja računa. Poput mnogih drugih stranica, koristimo automatizirane alate za skupljanje podataka poput kolačića i browsera.

ayur-ashram-dr-gupta-03

Vremenski period edukacije za Ajurvedski terapeut/praktičar se dijeli proporcionalno 800:800 (bodovi kredita) što znači da svaki mjesec student uplati 100 eura po računu edukacije (teorijski materijal koji se odobren u okviru 10 pitanja je jednak 100 bodova kredita). U ovom teoretskom procesu student dobije 10 pitanja koja on ili ona mora odgovoriti unutar najmanje 3 do 5 dana, što je posljednji rok. Po završetku 800 bodova kredita/teorije tj. po usvajanju dodatnoga znanja 50 sati praktičnoga rada, studenti (naručioci edukacijskog programa) dobijaju Certifikat. Praktičan rad se može odraditi od strane studenta u vlastitom prostoru u svojoj državi ili u Ayur Ashram centru u Indiji na 60 dana po dogovoru (uz vodstvo mentora/profesora/liječnika Ajurvede). Svi troškovi prijevoza i smještaja padaju na teret naručioca školovanja (ako student putuje u Indiju snosi troškove svog putovanja i smještaja, a ako student organizira svoj praktičan rad u mjestu življenja onda student snosi troškove putovanja i smještaja mentora). Edukativni program obuhvata oblasti: anatomiju i fiziologiju, psihologiju, spretnosti komunikacije & slušanja, više vrsta utrljavajućih masažnih tehnika & marma terapija, joga & meditacija. Kao ajurvedski kadar, koristit ćete svoje znanje da bi razvili adekvatan terapeutski program, usmjerili klijenta na program prehrane kroz dnevnu/sezonsku rutinu ovisno o klijentovom trenutnom stanju – vikruti.

ayur-ashram-dr-gupta-04

Učenje za Ajurvedskoga Pancha karma praktikant/inženjer (1000 akademskih bodova) uključuje teorijsku edukaciju preko internetu na “daljinu”, (pisani materijal za učenje teorije dobiva od mentora) i na obaveznom praktičnom treningu u Indiji na 90 dana po dogovoru (pred tim student mora zbrati 800 bodova). Akademski bodovi-kredit unutar edukacije Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram se mogu koristiti u Indiji za daljnje studije. Edukativni program obuhvata oblasti: ajurvedska psihosomatika i dijagnostika, osnovni principi ajurvedskoga liječenja, manualna i manipulativna terapija, ishrana uz odgovarajuću praksu sa ljekovitim biljkama i začinima sa naglaskom na digestivnom / probavnom sistemu. Kao ajurvedski kadar, koristit ćete svoje znanje u svakom poglavlju koje se bavi patologijom. Ajurvedska medicina opisuje brojna ozdravljenja nakon primjene Pancha karma terapeutskoga programa. Zbog toga i ne čudi što raste zanimanje znanstvenika i liječnika, u Indiji i po svijetu, za taj tradicionalni terapijski oblik – prevencije, ali i kurative. Procesi su fokusirani na masnoće koje teku kroz vene i limfni sustav. Primarni cilj terapeutskoga programa Pancha karme je čišćenje tijela od svih nečistoća (toksina), i hranjenje tkiva, čime se osigurava starost bez kroničnih bolesti.

ayur-ashram-dr-gupta-05

Učenje ajurvedske medicine (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery – B.A.M.S.) je fakultetska liječnička indijska diploma koja se dodjeljuje nakon klasičnoga perioda učenja 4+2 godine. Po zaključku za Ajurvedskoga terapeuta i Pancha karma inženjera, ste dobrodošli na edukaciju prvo na “daljinu”, što znači da polaznik dobije pisane materijale za učenje teorije i po dogovoru sa svojim mentorom/profesorom dolazi na veliki dio prakse u Indiji. Početna praksa se student podučava kroz promatranje načina kako mentori implementiraju procese na pacijente sa ciljem da praksa učenja pruža više memorije i bolje vizualne informacije o napretku terapijskog rada budućega liječnika. Za upis studija (B.A.M.S.) je dobrodošlo, a i logično je da student uistinu dokaže da je ona ili on sposobni obavljati praktični proces učenja. Učenje je složeni psihički proces promjene ponašanja na osnovi usvojenog znanja/iskustva i već se vidi kroz lekcije-studije unutar Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram. Studenti moraju biti svjesni da je proces učenja-studija za liječnika ajurvedske medicine jako zahtjevan i da je potrebno završiti praktični trening u Indiji sa određenim mentorom i pri instituciji potvrđenoj od strane Konzorcija i u suglasnosti sa normama AYUSHa.

ayur-ashram-dr-gupta-06

Učenje Ajurvedske psihosomatike za prepoznavanje Psihosomatskih oboljenja – Homo homini medicamentum est – Čovjek je čovjeku lijek! Ajurvedska psihoterapija je pokret Duše ka načinima bivanja u kojima će se čovjek osjećati cjelovito. Podrška tom procesu je stvaranje jednog ljekovitog međuljudskog odnosa. Tragajući za ljekovitom klimom, klijent i diplomirani ajurvedski psihoterapeut razmjenjuju misli i emocije, nadanja i strahove, iskustva i znanja… U terapeutskoj razmjeni, kada se klijent osjeti spremnim, odvijaju se razgovori o bitnim temama i problemima, zastojima i smetnjama u psihičkom dobrom funkcioniranju. Učenje i rad ajurvedskoga psihoterapeuta se temelji na međusobnom uvažavanju i ravnopravnosti sa kojom se klijentu terapeutsko pruža/postiže sretan život. Učenje se usmjerava na mentalna stanja koja čovjeka dovodi tj. stavlja na probleme/slabosti i teškoće, a pri tom zanemarili su optimizam/nadu i zadovoljstvo/sreću koje su jako važni za normalno svakodnevno funkcioniranje identitete/života. Za proces učenja je veoma bitno šta je studentov motiv i cilj učenja. Period učenja je ovisan od „samoga studenta“ – šta radi/prakticira (koja mu je strast u životu), koje akademsko/školsko znanje je osvojio. Certifikat/Diploma ajurvedskoga psihoterapeuta je usmjeravanje na pružanje adekvatne, stručne podrške ljudima kako bi razvijali pozitivniji, sretniji i zadovoljniji život.

ayur-ashram-dr-gupta-07

Iskustvo Ajurvedske psihoterapije je da spoznaja kod čovjeka otkriva nepromjenljivu, zdravu, božansku suštinu, koje stvara izuzetno konstruktivno raspoloženje i daje veliku motivaciju za rješavanje problema i ozdravljenja. Čovjek bi u svom razvoju trebalo da se prepustiti vođenju prirodne inteligencije i da ne dopusti da ona bude potisnuta od strane vanjskih utjecaja samskara – duboko ukorenjenih obrazaca u umu ili od prejakog egoističnog dijela u nama – mašte maya. Ovi nepovoljni utjecaji izvode našu originalnu prirodu, prakruti, iz ravnoteže i uzrokuju nesklad, vikruti, koji blokira zdrav razvoj čovjeka. Inače, po prirodi čovjek se razvija harmonično i zdravo. Razum je uvijek sjedinjen/povezan sa dušom, koja je sama svijest. Time je opažanje spomenutog predmeta postalo svjesni čin. Onda duša šalje impuls motornim-tjelesnim organima (karmendriyas), ti organi se povezuju sa dotičnim predmetom i izvode određenu tjelesnu akciju. Osjećanja su međusobno zavisna, od nekoga ili od nečega. Očekivanja su prirodna kod svih ljudi, ako ne prelaze određene granice. Snažne emocije blokiraju snagu razuma i duha. Šest glavnih mentalno-psihičkih bolesti u Ajurvedi su: Kama (neumerene želje); Krodha (bijes, agresivnost); Lobha (pohlepa); Moha (vezanost); Mada (egoistični ponos); Matsarya (ljubomora, zavist). Osjećanja koja najviše utiču na psihosomatsko stanje svakoga individuuma su: Harsha (euforična radost ili ljutnja); Kama (čulne žudnje i želje); Shoka (tuga, jad); Lobha (pohlepa); Dainya (bespomoćnost); Krodha (bijes, agresivnost); Irsya (netolerancija, neljubaznost; Matsarya (zavist, ljubomora); Asuya (zlo, ogovaranje); Vishada (depresija); Bhaya (strah, fobija).

dr_gupta-skolovanje

Učenje za stjecanje znanja Ajurvedske psihologije na prvom mjestu je namijenjen klijentima kojima se terapeutski pruža/postiže sretan život. Većina psiholoških problema proizlazi iz nedostatka pažnje, kada dopuštamo nekoj vanjskoj sili ili nekom podsvjesnom utjecaju da upravlja nama. Neprocjenjivo je kada su klijenti zajedno (praktično učenje) u učionici (ili u ordinaciji) sa studentima koji osvajaju znanje iz Ezoterije, koji dolazi iz koncepta hinduističke i budističke filozofije Vidya. Vidya ima istaknuto mjesto u svim tekstovima koji se odnose na indijsku filozofiju; što je najvažnije, odnosi se na ispravno znanje kojemu se ne može proturječiti i istinsko znanje Sebstva (budi više duhovno biće) koje je intuitivno stečeno (Božji dar). Izvan indijske cjeline su osobe Vidye koje imaju dar/moć u obliku Energo / Bio terapeuti, Art terapeuti, Muzikoteraputi, Reiki praktičari, NLP Coaching psihoterapeuti, Dramaterapeuti, Aromaterapeuti, Hipnoterapeuti, Homeopat savjetnici,.. U Indiji, Nepalu, Tibetu i Šri Lanki su osobe Vidye koje imaju dar/moć Astrološkoga savjetovanja iz područja Jyotisha / Kristal terapija, Duhovnih vođa, Yoga gurua, Gurua / Šamana,..). Vidya nije puko intelektualno znanje, jer same Vede zahtijevaju razumijevanje i znanje o duši ili duhovno znanje. Ajurvedski savjetnik Vidya pomaže svojemu klijentu da bolje razumije sebe i svoju okolinu, usmjeravajući ga u balansiranje Atme – višeg Ja, univerzalne svijesti, za buđenje vlastitog savršenstva i osjećaja sreće, koji spava u Atmi. Vremenski okvir za stjecanje obrazovanja i dobivanje certifikata ovisi o odabranom području specijalnosti koje student na početku pokazuje/zna ili želi da nauči/radi u svojem okruženju iz sustava školovanja iz Ezoterije.